Luki w CV #ebweekly 261

Katarzyna Lach-Urgacz

Poznajcie opinie ekspertów o przerwach w zatrudnieniu.

Czy nadal musimy się tłumaczyć z przerw w ciągłości zatrudnienia? Poznajcie opinie ekspertów o lukach CV i jaki mają wpływ na rozwój kariery: https://bbc.in/3x4zcVq

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer