Udział kobiet we władzach #ebweekly 265

Anna Pukała

Raport 30% Club Poland przedstawia rolę kobiet w biznesie.

Pozostając w temacie diversity & inclusion, kierujemy Was do nowego raportu 30% Club Poland, który pochyla się nad rolą kobiet w biznesie. Wynika z niego, że sytuacja w ostatnich latach nie zmienia się – udział kobiet we władzach wzrósł w stosunku do roku 2021 tylko o 0,6 punktu procentowego. Po więcej informacji sięgnijcie tutaj: https://bit.ly/rola-kobiet-w-biznesie

Anna PukałaEmployer Branding Researcher