Zobacz kampanię CSFS na temat różnorodności #ebweekly 296

Joanna Czarnecka

Obejrzyj spot na temat działań firmy

„Practice Differently” to tytuł kampanii rekrutacyjnej stworzonej przez organizację Carrier Sekani Family Services (CSFS), która świadczy usługi zdrowotne i społeczne dla rdzennej kanadyjskiej społeczności Carrier Sekani. Film promujący kampanię podkreśla rolę, jaką w życiu mieszkańców odgrywa CSFS. Obejrzycie go na stronie organizacji https://bit.ly/practice-differently

Joanna CzarneckaSenior Content Designer