Czy szklany sufit nadal ogranicza kobiety w biznesie? #ebweekly 321

Katarzyna Lach-Urgacz

Jak Polska wypada na tle innych krajów pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich?

Czy szklany sufit nadal ogranicza awans kobiet na stanowiska kierownicze? O przeszkodach w rozwoju kariery, zadowoleniu z pracy i o tym, jak Polska pod względem różnorodności wypada na tle innych krajów, przeczytacie w artykule KarierawFinansach.pl https://lnkd.in/dVMXGY9g

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer