Czym jest wellwashing? #ebweekly 269

Paula Zawol

Czym jest wellwashing i dlaczego powinniśmy zwracać na niego uwagę w strategiach EBowych?

Wellwashing to pojęcie, które coraz częściej przewija się w employer brandingowym świecie. Znaczy mniej więcej tyle, co powierzchowne dbanie o dobrostan pracownika. Więcej na ten temat dowiecie się z linkedinowego wpisu i bloga Agi Deszczki: https://bit.ly/Wellwashing

Paula ZawolEmployer Branding Strategy Coordinator