Dni bez spotkań #ebweekly 257

Katarzyna Lach-Urgacz

Jak podnieść produktywność pracowników i obniżyć ich stres?

Jak podnieść produktywność pracowników i obniżyć ich stres? Sposób Shopify to ograniczenie cyklicznych spotkań i wprowadzenie dnia bez nich. Czy takie zasady sprawdziłyby się także w Waszej firmie? https://bloom.bg/3k6JPDD

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer