Dyrektor generalny Starbucks jako barista #ebweekly 268

Katarzyna Wawer-Górka

Dyrektor generalny Starbucks raz w miesiącu pracuje w roli baristy, by lepiej poznać kulturę organizacji.

Nowy dyrektor generalny Starbucks Laxman Narasimhan raz w miesiącu pracuje w kawiarniach jako barista. Chce w ten sposób pozostać blisko kultury firmy i biznesu. Więcej: https://bit.ly/dyrektor-generalny-jako-barista

Katarzyna Wawer-GórkaEB Project Coordinator