Harcerz na rynku pracy – TO SIĘ OPŁACA. Wychowanie ekonomiczne w harcerstwie #ebweekly 308

Katarzyna Gurtler

Związek Harcerstwa Polskiego pracuje nad tym, aby harcerki i harcerze jeszcze odważniej wkraczali w dorosłe życie.

Jak wygląda kariera harcerza? Związek Harcerstwa Polskiego pracuje nad tym, aby harcerki i harcerze jeszcze odważniej wkraczali w dorosłe życie, dlatego Instruktorzy Wydziału Wychowania Ekonomicznego GK ZHP zorganizowali konferencję „Harcerz na rynku pracy – TO SIĘ OPŁACA. Wychowanie ekonomiczne w harcerstwie” https://bit.ly/zwiazek-harcerstwa-polskiego-mapakarier

Katarzyna GurtlerDigital Marketing Lead