Jak osoby z ADHD radzą sobie w branży finansowej? #ebweekly 307

Katarzyna Lach-Urgacz

Przeczytajcie artykuł naszej niezawodnej redaktorki Wiktorii Jackowskiej!

Czy ADHD jest wyzwaniem dla osoby pracującej w branży finansowej? Odpowiedzi szukała nasza Wiktoria Jackowska, a o wynikach tych poszukiwań przeczytacie na KarierawFinansach.pl: https://bit.ly/adhd-i-praca-w-finansach

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer