Jak wygląda strona karierowa Twojej frimy? #ebweekly 272

Katarzyna Gurtler

CSHARK z nową zakładką karierową

Jak w Twojej firmie wygląda zakładka "kariera"? Porównaj ją z nową zakładką karierową CSHARK, która stopniowo będzie wzbogacana o jeszcze więcej treści: https://bit.ly/CSHARK-zakladka-kariera

Katarzyna GurtlerDigital Marketing Lead