Jest najnowszy raport "The Future of Jobs Report 2023" #ebweekly 273

Katarzyna Lach-Urgacz

Raport zwraca uwagę na najbliższe trendy, szczególnie te związane z digitalizacją i automatyzacją.

Raport "The Future of Jobs Report 2023" opublikowany przez World Economic Forum przedstawia prognozy dotyczące przyszłości rynku pracy na przestrzeni najbliższych kilku lat, zwracając szczególną uwagę na trendy związane z digitalizacją i automatyzacją. Sprawdźcie, jakie są przewidywania, które profesje przestaną być potrzebne i jakie nowe zawody powstaną https://bit.ly/przyszlosc-zawodow-raport

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer