Miesiąc celebrowania różnorodności w firmie InPost #ebweekly 333

Monika Grzebyk

Miesiąc celebrowania różnorodności w firmie InPost

Maj był w firmie InPost miesiącem celebrowania różnorodności. Z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń dla pracowników, które miały na celu zacieśnienie więzi oraz promowanie akceptacji i zrozumienia https://bit.ly/inpost-promocja-roznorodnosci

Monika GrzebykDigital Marketing Specialist