Poczta Polska zwraca uwagę na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy #ebweekly 272

Katarzyna Gurtler

Poczta Polska realizuje projekt otwartych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Docelowo Poczta Polska zamierza przeszkolić wszystkich chętnych pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach, ponieważ każdy z nich ma w pracy kontakt z innymi ludźmi: https://bit.ly/poczta-polska-szkoli-pracownikow

Katarzyna GurtlerDigital Marketing Lead