Raport „Global Gender Gap Report 2024” #ebweekly 332

Katarzyna Lach-Urgacz

Raport „Global Gender Gap Report 2024”

Zachęcamy do pobrania raportu World Economic Forum na temat równości płci na świecie. Z „Global Gender Gap Report 2024” dowiecie się między innymi, jakie wyzwania nadal przed nami stoją oraz jakie polityki i strategie przynoszą najlepsze rezultaty https://bit.ly/raport-global-gender-gap-2024

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer