Posłuchaj debaty w Radiu Opole na temat prawa pracy #ebweekly 310

Katarzyna Lach-Urgacz

Czy rok 2023 zapisze się w historii jako rok pozytywnych zmian w prawie pracy?

Jakie zmiany wprowadzono w zakresie prawa pracy w zeszłym roku i czy były skuteczne? Posłuchajcie debaty przedsiębiorców, przedstawicieli związków zawodowych i ekspertów ds. rynku pracy przeprowadzonej w Radiu Opole: https://bit.ly/weegree_polskie-prawo-pracy

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer