W XII Olimpiadzie Alior Banku wzięło udział ponad 500 pracowników firmy #ebweekly 297

Paula Zawol

Jaki był przebieg wydarzenia? Przeczytajcie więcej!

Pod koniec września Alior Bank SA rozpoczął swoją największą imprezę sportową – XII Olimpiadę Alior Banku, w której wzięło udział ponad 500 pracowników firmy. Pośród wielu sportowych wyzwań nie zabrakło także działań CSR. Chcecie wiedzieć więcej o tej inicjatywie? https://bit.ly/alior-bank-impreza-sportowa

Paula ZawolEmployer Branding Strategy Coordinator