Wielowyznaniowa sala modlitw w biurze Mindtree Ltd #ebweekly 298

Edyta Sander

Firma udowadnia, że do odmawiania modlitwy nie są konieczne emblematy religijne i każdy ma prawo do własnego wyznania.

Wielowyznaniowa Sala Modlitwy w firmie? Dlaczego nie. Mindtree Ltd zorganizowało dla swoich pracowników salę bez żadnych symboli religijnych, aby każdy, jeśli potrzebuje, mógł wykorzystać ją do praktyk religijnych w wielu różnych formach https://bit.ly/Sala-Modlitwy-w-firmie

Edyta SanderHead of Employer Branding Operations