Co Poznań wie o neuroróżnorodności? Sprawdź! #ebweekly 296

Joanna Czarnecka

Poznań zachęca pracodawców do zatrudniania osób neuroatypowych

Poznań zachęca pracodawców do zatrudniania osób neuroatypowych – w nowej kampanii społeczno-edukacyjnej miasto podkreśla, że wspieranie neuroróżnorodności w miejscu pracy pozytywnie wpływa na działania organizacji: https://bit.ly/zmiana-perspektywy-poznan

Joanna CzarneckaSenior Content Designer